Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Andra kvartalet 2014: Rörelseresultat 5,3 miljarder SEK

Rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3miljarder kronor (4,8 miljarder kronor i det andra kvartalet 2013).

Rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (4,8 miljarder kronor i det andra kvartalet 2013).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. Därmed ger de mer aktiva nordiska företags- och kapitalmarknaderna ett tydligt avtryck i vårt resultat.
  • Verksamheten, liksom intjäningen, är diversifierad. Rörelseintäkterna ökade med 4 procent och kostnaderna minskade med 1 procent.
  • Vi fortsatte att bygga kapital. Med en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III på 16,0 procent uppgick räntabiliteten till 13,1 procent.

I kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 11,1 miljarder kronor, vilket var 4 procent högre än andra kvartalet förra året. Rörelsekostnaderna, på 5,5 miljarder kronor, var 1 procent lägre än det andra kvartalet 2013. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,3 miljarder kronor, vilket var 10 procent högre än det andra kvartalet 2013.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 283 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 8 baspunkter.

Likviditetstäckningsgraden var 127 procent. Likviditetsreserven uppgick till 342 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 699 miljarder kronor.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här
Ladda ner Fact Book här

För mer information, kontakta
 Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
 Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
 Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00