Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB Kapitalförvaltning: Ändringar i allmänna avtalsvillkor för kundavtal

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens (SEB) allmänna avtalsvillkor för kundavtal (avtalsvillkor) ändras. Ändringarna baserar sig huvudsakligen på det nya kapitlet 9 a i lagen om investeringstjänster, genom vilket Europeiska unionens direktiv om ändring av direktivet gällande aktieägarrättigheter verkställs för tillhandahållare av investeringstjänster. Avtalsvillkoren ändras bland annat på följande sätt:   

1. En ny klausul 3.8 (Medverkan till utövande av aktieägarrättigheter) tillsätts till avtalsvillkoren, enligt vilken SEB vidtar nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för aktieägare att utöva sina rättigheter och överlämnar information som behövs för utövande av aktieägarrättigheterna enligt de krav som ställs i kapitel 9 a i lagen om investeringstjänster. 

2. Klausul 5.5 (Tystnadsplikt och integritet) i avtalsvillkoren kompletteras så att SEB har rätt att sända information om aktieägares identitet till emittenten eller till tredje part som utsetts av emittenten enligt de krav som ställs i kapitel 9 a i lagen om investeringstjänster. 

3. Klausul 5.5 (Tystnadsplikt och integritet) i avtalsvillkoren specificeras så att SEB är berättigad, enligt tillämplig lagstiftning eller myndighetsförordning, att lämna kunduppgifter till sådana tillhandahållare, i vars investeringsprodukter kundens medel har placerats eller som är ansvariga för att identifiera kunden, utreda kundens ställning vid beskattningen och/eller genomföra andra motsvarande lagliga förpliktelser i anslutning till sådana investeringsprodukter.

Ändringarna till avtalsvillkoren kräver inga åtgärder av Er.

SEB tillämpar de ovannämnda krav som ställs i kapitel 9 a i lagen om investeringstjänster från och med 24.9.2020, och de ändrade avtalsvillkoren träder i kraft enligt klausul 5.12 (Ändring av avtal) i avtalsvillkoren. 

Vi svarar gärna på eventuella frågor gällande dessa ändringar. De ändrade avtalsvillkoren finns tillgängliga på vår webbsida www.seb.fi/avtalsvillkor och på vårt kontor (Södra Esplanaden 18, Helsingfors). Vår kundtjänst betjänar er vardagar kl. 9–16 på numret (09) 6162 8000. Ni kan även kontakta oss via adressen kapitalforvaltning@seb.fi.