Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Baltikum ser med tillförsikt på framtiden – behovet av en bred finansieringsbas ökar

Niina Äikäs är chef för divisionen Baltikum

Inflationen i Baltikum steg till över 20 procent i spåren av energichocken som utlöstes av Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Sedan dess har inflationen avtagit och rör sig nu på samma nivåer som övriga Europa. Förtroendet för ekonomin är fortsatt högt, både bland hushåll och företag.

- De baltiska länderna har gjort sin hemläxa – ingen har glömt den svåra ekonomiska situation som följde efter finanskrisen 2008. Nu har både företag och hushåll sett till att ha en buffert för att möta inflationen, säger Niina Äikäs, chef för SEB:s verksamheter i Baltikum.

Baltikum har starka handelsrelationer med de nordiska länderna, särskilt Sverige, och nu märks problemen i den svenska byggsektorn även där. Samtidigt åldras befolkningen och de arbetsintensiva sektorerna behöver mycket ny arbetskraft.

- I alla tre länderna, Estland, Lettland och Litauen, har sysselsättningen varit god och inte visat tecken på att svikta. Samtidigt närmar sig lönerna hela tiden nivån i andra europeiska länder, säger Äikäs.

Stämningen i Estland är något lägre än i Lettland och Litauen, men överlag ser invånarna med tillförsikt på framtiden.

- Men visst, exporten och byggsektorn är för närvarande långt ifrån sina glansdagar och 2024 ses redan som ett förlorat år. Faktum är att alla blickar är riktade mot 2025.

Hård konkurrens inom banksektorn

Äikäs konstaterar att det råder hård konkurrens inom banksektorn i de tre länderna. Marknaden är relativt liten, det finns gott om likviditet och både lokala och utländska banker konkurrerar om samma kunder. Främst har marknaden vuxit genom balanslån.  

Många företag står inför generationsskiften under de närmaste åren. Det innebär också att behovet att utveckla kapitalmarknaderna ökar. 

- Många företag bildades i samband med självständigheten och det är nu dags för många av dem att byta generation. Samtidigt finns det goda möjligheter att utveckla verksamheten, öka internationaliseringen och skapa konkurrenskraft. Situationen skapar ett behov av att utveckla finansmarknaden, de baltiska länderna behöver en mycket mer diversifierad finansieringsbas. 

- Det finns också en enorm efterfrågan på grön finansiering i alla tre länderna.

Niina Äikäs är chef för SEB:s baltiska verksamhet sedan två och ett halvt år. Hon säger att resan redan hittills har varit oerhört intressant.

-Det är en mycket varierande roll med ansvar för tre olika länder och alla kundgrupper. Jag träffar många kunder och imponeras av deras kompetens och entreprenörsanda, avslutar Äikäs.

 

Niina Äikäs

Niina Äikäs är chef för SEB:s baltiska verksamhet och medlem av koncernledningen. Hon har tidigare varit chef för SEB:s kontor i Shanghai och ansvarig för SEB:s företagskunder i Finland.