Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Billiga aktier och kloka gåvor

Aktiemarknaderna har under se senaste veckorna sjunkit i snabb takt och stämningen både på placeringsmarknaderna och överlag är färgad av osäkerhet och pessimism. I dagsläget är det svårt att hitta positiva aspekter inom ekonomin. Men vi gör ett försök med gåvoskatten.

Gåvoskatten bestäms på gåvodagen och gåvans värde är det verkliga marknadsvärdet på gåvodagen. Därför är det klokt att ge gåvor då värdet av värdepapper och fondandelar har sjunkit. Uttryckt med andra ord är det i många fall skattemässigt förmånligare att ge en gåva bestående av värdepapper idag än för två månader sedan.  

Man skall ändå, så som alltid, vara medveten om aktiemarknaden och dess förändringar. Gåvogivaren bör fundera över om aktierna är av sådant slag att de i ett senare skede stiger i värde till glädje för mottagaren.

Gåvogivaren kan överväga om livssituationen för stunden, antingen ur sin egen eller mottagarens synvinkel, är sådan att det vore lämpligt att behålla besittningsrätten till aktierna och på så sätt behålla rätten till t ex dividenderna. Gåvomottagaren anger i gåvoskattedeklarationen att besittningsrätt har förbehållits till gåvan. Skatteförvaltningen gör ett schablonavdrag för besittningsrätten som dras av från gåvans värde. Detta avdrag minskar gåvoskattebeloppet.

Vi på SEB hjälper dig gärna med frågor angående kvarlåtenskapsrättsliga frågor.