Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Bolagsstrukturen för SEB:s verksamhet i Finland ändras

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab (SEB Kapitalförvaltningsbolag) kommer att fusioneras med sitt svenska moderbolag Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB AB).  Det planerade datumet för verkställandet av fusionen är 1.6.2018.


I samband med fusionen kommer SEB Kapitalförvaltnings kundförhållanden i sin helhet att övergå till SEB AB och de kommer att förvaltas av SEB AB:s filial i Finland, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (SEB Helsingforsfilialen).

Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna och inverkar varken på den organisation eller kontaktpersonerna som förvaltar kundförhållandena. Fusionen är en del av ett övergripande arrangemang vars funktion är att utveckla och utvidga SEB:s service- och produktutbud samt förenkla SEB:s bolagsstruktur i Finland. SEB Helsingforsfilialen erbjuder kapitalförvaltningskunderna i fortsättningen ett brett utbud av finanskoncernens produkter och tjänster.

SEB Kapitalförvaltningsbolaget har hört till den finska ersättningsfonden för investerare medan SEB Helsingforsfilialen hör till ersättningsfonden som lyder under svensk lag. Det svenska ersättningsskyddet är något mer omfattande än det finska och gäller även professionella kunder.

Ytterligare, som en del av det övergripande arrangemanget, kommer SEB Fondbolag Finland Ab att fusioneras med sitt svenska systerbolag SEB Investment Management AB som grundat en filial i Finland (SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen). De av SEB Fondbolag Finland Ab förvaltade fonderna förblir trots fusionen registrerade i Finland och under den finska Finansinspektionens tillsyn.

Er kontaktperson på SEB eller vår kundtjänst (kapitalforvaltning@seb.fi eller (09) 131 55 388) besvarar gärna eventuella frågor gällande detta.

 

Marcus Nystén
Landschef, SEB Finland

Mika Koskinen
Verkställande direktör, SEB Kapitalförvaltning Finland Ab
Head of Private Banking Finland