Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Bra avkastning från räntemarknaden, aktierna rörde sig i sidled

I mars rörde sig aktiemarknaden främst i sidled på huvudmarknadsområdena. Den ekonomiska statistiken förbättrades, men någon avgörande förändring är det inte frågan om och tillväxtosäkerheten fortgår.

I mars rörde sig aktiemarknaden främst i sidled på huvudmarknadsområdena. Den ekonomiska statistiken förbättrades, men någon avgörande förändring är det inte frågan om och tillväxtosäkerheten fortgår. Samtidigt inverkar oljepriset på marknadsrörelserna och i slutet av månaden fick det sjunkande oljepriset placerarnas riskaptit att försvagas.

Läs april månads översikt här