Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Bra global tillväxt och låg inflation stärker aktier

Högst förväntad avkastning har aktier. Därefter följer företagsobligationer och alternativa investeringar och sist hamnar statsobligationer. Det speglar en värld som förväntas leverera successivt starkare tillväxt och fortsatt låg underliggande inflationstakt. Det visar SEB:s Investment Outlook för juni 2015.

Högst förväntad avkastning har aktier. Därefter följer företagsobligationer och alternativa investeringar och sist hamnar statsobligationer. Det speglar en värld som förväntas leverera successivt starkare tillväxt och fortsatt låg underliggande inflationstakt. Det visar SEB:s Investment Outlook för juni 2015.

- SEB ser en tilltagande och mer robust tillväxt som stöds av fortsatta stimulanser från centralbankerna. Det leder till en fördel för aktier och krediter trots hög värdering. Europeiska och asiatiska aktier håller vi framför amerikanska, säger Fredrik Öberg, Chief investment officer SEB.

Detta nummer av Investment Outlook fördjupar sig i värderingar. De senaste årens starka börser och fallande räntor har drivit upp värderingarna. Med anledning av detta analyserar vi den rådande prissättningen på finansmarknaden och avkastningsmöjligheterna framöver.

Ett annat tema denna gång handlar om risker. Rådande börsuppgång, "bull market", har nu drygt sex år på nacken. Därför oroas allt fler för att uppgången närmar sig sitt slut. Inventeringen av vad som skulle kunna få börsen att vända ned i en "bear market" visar att situationen i den reala ekonomin inte rymmer några stora hot, utan att börsriskerna främst är finansiella. Flera av dessa är relaterade till konsekvenserna av centralbankers exempellösa penningpolitik, och även till följderna av kraftiga valutakursförändringar för företag i tillväxtmarknader. Gemensam nämnare är de risker som stora och oväntade prisrörelser för med sig.

Vi gör också nedslag i Europa respektive Japan. Eurozonen ser nu klart mycket bättre ut. Under 2013 började BNP åter växa efter sex raka kvartal i recession. Hög arbetslöshet och stora statsskulder är alltjämt utmaningar i regionen, men hushållens förtroende har förbättrats och konsumtionen har ökat. Flera länder har nu med hjälp av den svaga euron förbättrat konkurrenskraften och exporten har börjat öka. Ultralåga räntor, ett lägre oljepris och svagare valuta är faktorer som ger stöd framöver. Grekland är dock fortsatt ett negativt undantag.

Tittar vi på Japan ser vi ett blandat facit för premiärminister Shinzo Abe, så här långt. En offensiv penningpolitik lyfter inflationen, den svaga yenen lyfter vinsterna och börsen. Men en utmanande arbetsmarknad gör att mer strukturreformer behövs för att "Abenomics" ska kunna gå till historien som en succé. Utöver dessa teman tillkommer analyser av tillgångsslagen och vår aktuella strategi i portföljförvaltningen.