Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Finanschefsindex: Optimismen bland finska företag på årtiondets högsta nivå

Finanscheferna i finska bolag känner allt starkare tilltro till det ekonomiska läget. Optimismen är större än någonsin tidigare under 2010-talet. Riskaptiten är på högsta nivå i europeisk jämförelse, och investeringarnas tillväxt ligger över det europeiska medelvärdet.

”Redan förra hösten visade vår undersökning att en vändning var på gång. 96 % av finanscheferna anser i vårens enkät att utsikterna för det egna företaget är bättre eller lika bra som för ett halvt år sedan, säger Deloittes CFO Program Leader Tuomo Salmi.

Enligt Deloittes och SEB:s senaste CFO Survey, som utförs två gånger per år, ser finanscheferna mycket ljust på framtiden och företagen har stor beredskap att investera kassaöverskott även på hemmamarknaden.

”Investeringstakten i Finland har redan överskridit den europeiska medelnivån och överträffar t ex motsvarande siffra i Sverige. Produktiviteten i finsk industri vände äntligen uppåt förra året och exporten har vuxit betydligt under årets första månader, säger Ville Lähde från SEB:s Financial Strategy team.  

”Vi följer med stort intresse hur exporten utvecklas och med vilken styrka industrins orderingång ger utslag i tillväxten, fortsätter Lähde.

Protektionism oror inte

Enligt enkäten tror finanscheferna på ökad integration i Europa trots Storbritanniens beslut om att lämna EU.

”Hela 95 % av respondenterna tror inte att protektionismen kommer att inverka på investeringsviljan överhuvudtaget. Tvärtom ser man möjligheter för att protektionismen på kort sikt har stimulerande effekter på penningpolitiken, vilket i sin tur skulle ha en gynnsam effekt för företagen. Enkätsvaren visar tydligt att finanscheferna inte tror på fler länders utträde ur unionen, säger Salmi.

I viss mån inverkar protektionismen dock på företagens rekryteringsbehov. I Storbritannien tror hela 40 % av respondenterna att antalet anställda kommer att minskaunder det närmaste halvåret.  

Också i Finland har rekryteringsbehovet mattats av i jämförelse med resultaten från förra höstens CFO Survey.

”Enligt undersökningen har företagen inga större behov av att öka eller minska antalet anställda. För tillfället rekryterar finska bolag mest i utlandet, säger Mari Lappalainen som ansvarar för Deloittes Finance -tjänster. 

Risktagningsviljan ökar

I jämförelse med de senaste resultaten från hösten 2016 har risknivåerna sjunkit märkbart, även om de fortfarande är höga. Tillväxtstrategierna är måttliga men tillgången till förmånliga krediter är god och risktagningsviljan ökar.

”Risktagningsviljan bland finska finanschefer noteras till de högsta nivåerna i Europa. Med stöd av positiva signaler från omvärlden säger 59 % av respondenterna att tillfället är lämpligt för ökad risktagning i balansen, fortsätter Lappalainen. 

Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey undersöker finska finanschefers syn på de ekonomiska utsikterna två gånger per år. Vårens undersökning utfördes 2.3–29.3.2017 och i Finland svarade 57 finanschefer på enkäten. Respondenterna representerar både privatägda bolag och medelstora, stora och multinationella börsbolag inom olika branscher.  Största delen av företagen (77 %) har en omsättning som överstiger 100 miljoner euro. På europeisk nivå svarade 1 600 finanschefer i 19 länder på enkäten.

För mera information kontakta

Ville Lähde
Manager, Financial Strategy

+358 50 331 6325
ville.lahde@seb.fi