Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Deloitte/SEB CFO survey: Fler nedskärningar trots förväntningar om ökat kassaflöde

Enligt Deloittes och SEB:s CFO-undersökning, som genomförs var sjätte månad, har finanschefernas tro på framtiden sjunkit sedan sommaren. Det tar sig yttryck i form av fortsatta kostnads- och personalnedskärningar. Finanschefernas största bekymmer är efterfrågan, det ekonomiska läget i Finland samt konkurrenskraften. Trots det tror 63 procent av respondenterna på ökat kassaflöde nästa år.

Förra vårens Deloitte/SEB CFO Survey visade att finanscheferna var vid gott hopp då index steg till högsta nivå på tre år. Under sommaren och hösten ser den positiva inställningen ut att ha avtagit och index sjönk till samma nivå som i början av 2013.

En tredjedel av respondenterna anser att affärsklimatet i allmänhet är fortsatt dåligt under de kommande sex månaderna. 25 % ser ljust på framtidsutsikterna. Särskilt negativa är respondenterna inom tjänste- och konsultsektorn: 60 % anser affärsklimatet vara ogynnsamt. Detta syns också i företagens strategiska inriktningar, som nu är mera defensiva medan tillväxt för tillfället är satt till sidan.

Fler uppsägningar att vänta

Trots att finanscheferna allmänt är oroade över det ekonomiska läget sviktar inte tron på det egna företaget. Flera än hälften (57 %) anser att det egna företagets ekonomiska situation är bra eller mycket bra, och 63 % tror att kassaflödet kommer att öka på tolv månaders sikt.

Trots detta ser finanscheferna små chanser till behov av ny personal. Tvärtom avser 43 % av respondenteran att minska personalen under de kommande sex månaderna. På våren låg samma siffra på 38 %. Å andra sidan fortsätter rekryteringen av personal i utlandet.

Ryssland oroar i både Finland och Sverige

Läget i Ryssland påverkar finanschefernas inställning i allt högre grad. 37 % anser att den geopolitsika krisen inverkar negativt på omsättningen. I en motsvarande undersökning i Sverige är samma siffra t.o.m. högre än i Finland – över hälften av finanscheferna i Sverige ansåg i augusti att den ryska situationen inverkade negativt på omsättningen.

Bland finanscheferna finns nu ett starkt fokus på hemmamarknaden och de nordiska länderna. Endast fem procent anser att de bästa tillväxtmöjligheterna finns i Ryssland. För ett år sedan ansåg 18 % att Ryssland var etta gällande tillväxtpotential. I den färska rapporten ser 48 % bästa tillväxten i Norden och 21 % i övriga EMEA-regionen.

Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey undersökte finska finanschefers utsikter under tiden 16.9–3.10.2014. 63 respondenter deltog i undersökningen och dessa representerade både privata och börslistade, stora och multinationella bolag verksamma i olika sektorer. 54 % av företagen har en omsättning som överstiger 500 miljoner euro och 22 % över 1,5 miljarder euro.

För mer information kontakta

Ville Lähde Advisory Manager, Financial Strategy
+358961628097  
+358503316325  
ville.lahde@seb.fi  

 Pressmeddelande på finska

Deloitte/SEB CFO Survey -rapporten