Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR tillämpas från och med 25.5.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen tillämpas i princip på behandling av alla personuppgifter. Förordningen gäller alla aktörer, d v s detta är inte en lagstiftning som gäller enbart bankbranschen.

Med personuppgifter avses alla identifierade eller identifierbara personers uppgifter (t ex namn, telefonnummer, adress). SEB är registeransvarig då vi behandlar kundernas, personalens och t ex prospekts personuppgifter.

Personuppgiftslagen i Finland förnyas i och med förordningen. Mycket av principerna behålls som förut men dataskyddsförordningen medför nya skyldigheter som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter som de som är registeransvariga och de som behandlar personuppgifter bör förbereda sig på.

Läs mera om SEB:s integritetspolicy här