Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Finlands Universitetsfastigheter Ab emitterar grön obligation

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) emitterar en grön obligation till ett värde av 100 miljoner euro. Emissionen är den första gröna obligationen, eller en så kallad green bond, inom fastighetsbranschen och den tredje i sitt slag i Finland.

– I vår hållbarhetsvision är målsättningen att kunna erbjuda Europas mest hållbara kampusområden och hållbarhet är ett av fyra startegiska områden som vi arbetar med under pågående strategiperiod. Med hjälp av den gröna obligationen kan vi höja den ekologiska ribban för våra fastigheter under hela deras livstid, säger SYK:s vice vd och ekonomi- och finansieringschef Anssi Koski.

Finansiering som SYK tar in via emissionen ska enligt villkoren investeras i miljö- och energicertifierade projekt, bl.a. nybyggen och grundrenoveringar av fastigheter vars BREEAM-miljöcertifiering är minst "very good" och vars energiförbrukning är åtminstone 15 procent lägre än rådande byggnadsföreskrifter förutsätter.

SYK arbetar med hållbarhet ur ett ekologist, ekonomiskt och socialt perspektiv. Fastigheterna byggs och utvecklas för att bli energisnålare och bolaget lägger stort fokus på hållbara material och lösningar i sina investeringar.

– SYK är en föregångare inom den finska fastighetsbranschen och emissionen av den gröna obligationen fick ett gott mottagande på marknaden, säger Nikolas Rokkanen, Head of Capital Markets i SEB. – Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för allt fler investerare.

Den euronominerade obligationen med fast ränta har en löptid på fem år. Emissionen lägger grunden för en tillväxtfas inom SYK och breddar samtidigt bolagets finansieringsstruktur.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fungerar som huvudarrangör för transaktionen och rådgivare gällande Green Bond ramverket, som även innehåller en Second Opinion bedömning utförd av CICERON. Borenius Advokatbyrå Ab fungerar som juridisk rådgivare för transaktionen.

För mera information

Nikolas Rokkanen
Head of Capital Markets, SEB Finland 
nikolas.rokkanen@seb.fi
tfn: +358 40 579 7522