Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Fondförvaltare Ville Simo föredrar långsiktiga placeringar i kvalitetsbolag framom vinstmaximering i kortsiktiga innehav

Placeringsfonden SEB Finland Small Cap har under året haft stor framgång i jämförelser mellan liknande fonder. Vi frågade fondförvaltaren Ville Simo vad hemligheten bakom fondens framgång är, hans syn på marknadsläget och hans bästa tips till aktieplacerare.

SEB Finland Small Cap har avkastat bra i absoluta termer men också i förhållande till andra fonder. Vad är hemligheten bakom fondens framgång?

- Fonden har en mycket strikt placeringsstrategi. Vi tar inte in bolag i syfte att kortsiktigt maximera vinsten, utan placerar främst i växande och lönsamma bolag med goda framtidsutsikter. Vi gillar också bolag med en balans som möjliggör företagsköp, rejäla dividender och lansering av nya produkter. Omsättningen i fonden är väldigt låg och vi fungerar som långsiktiga investerare i enskilda bolag. Fonden har samma placeringsstrategi som den geografiskt större fonden SEB Nordic Small Cap.

Ur fondförvaltarens synvinkel, hur ser du på det rådande marknadsläget?

- Både penning- och finanspolitiken är väldigt sporrande för tillfället och den exceptionellt låga räntenivån motiverar fortsättningsvis aktieplaceringar generellt sett. Detta trots att värderingen i absoluta termer och historiskt sett är något hög. Ur en mera kortsiktig synvinkel och på basis av tredje kvartalets resultat kan vi se att efterfrågan på varor och tjänster generellt sett är väldigt hög. Det i sin tur ger förutsättningar för starka resultat också kommande kvartal, trots problem i logistikkedjor och brist på komponenter. Som exempel; Ponsse och Vaisala, som båda ingår i Small Cap fonden, höjde årets resultatprognoser redan innan Q3-resultatet på grund av stark efterfrågan.

Hur ser du på årets sista två månader 2021?

- Mitt scenario för de kommande månaderna är att den positiva trenden på aktiemarknaden fortsätter, även om kraften har mattats av. Alternativa källor till avkastning är få. För tillfället är efterfrågan så stark att de negativa effekterna av stigande kostnader kan hållas på mattan. Bolagen är allmänt taget i gott eller mycket gott skick.

Dina bästa tips till kunderna eller placerare i allmänhet?

- Långsiktigt tycker jag att Small Cap fonderna, både Finland och Nordic, är väldigt goda placeringsalternativ. På 3–5 års horisont korrelerar bolagens aktiekurser med resultatutvecklingen även om värderingen för enskilda bolag på kort sikt kan verka utmanande. Personligen tycker jag bättre om långsiktiga placeringar i bra bolag än vinstmaximering i kortsiktiga innehav.

 

SEB Finland Small Cap har under de senaste åren haft stor framgång i fondjämförelser. Fonden har av Morningstar blivit utsedd till bästa fond i sin kategori två år i följd och i maj fick fonden en förstaplats också av ratingbolaget Lipper. I Morningstars fondbedömning är SEB Finland Small Cap belönad med högsta möjliga fem stjärnor på basis av 1-3-5 och 10 års historik. Också Sijoittaja.fi och tidningen Taloustaito har valt fonden till sitt urval av toppfonder.