Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB Kapitalförvaltning: Förändringar gällande kundmedel- och fondteckningskonton

I vår strävan att förtydliga våra tjänster finns det från och med 1.9.2020 endast ett konto för kundgireringar och fondteckningar. Inbetalningar till ett konto i SEB ska således riktas till gireringskontot FI68 3301 0002 1000 48 i SEB.

Våra övriga kundmedelkonton i Nordea, OP, Danske Bank, Nooa Sparbank, Aktia och Ålandsbanken avslutas 31.8.2020.

SEB har tillhandahållit kundmedelkonton i andra banker för att transaktioner mellan olika banker ska kunna ske så snabbt som möjligt. Utvecklingen under de senaste år har dock möjliggjort att transaktioner mellan olika banker huvudsakligen sker under samma bankdag. På grund av de snabba transaktionstiderna finns det således inte längre skäl att upprätthålla fler än ett konto för kundgireringar och fondteckningsbelopp.

Transaktionstiden försnabbas ytterligare med hjälp av SEPA expressbetalning. SEPA express är en ny europeisk betalningstjänst som överför eurobelopp i realtid, oberoende av avsändar- eller mottagarland inom Europa. SEB deltar i pilotfasen av betalningstjänsten från och med juli.

Förändringen kräver inga åtgärder av våra kunder.