Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Förändringar i arvs-och gåvoskatten

I december godkände riksdagen förändringar i arvs- och gåvobeskattningen. Förändringarna träder ikraft från början av år 2017. En del av förändringarna är små teknikaliteter, medan andra är politiska linjedragningar.

I december godkände riksdagen förändringar i arvs- och gåvobeskattningen. Förändringarna träder ikraft från början av år 2017. En del av förändringarna är små teknikaliteter, medan andra är politiska linjedragningar.

Från och med 1.1.2017 kan en gåvogivare skattefritt ge upp till 4 999,99 euro åt samma gåvotagare inom loppet av tre år. Gåvoskatt betalas då gåvans värde överstiger 5 000 euro. Tidigare har gränsen varit 4 000 euro, varpå skattefria gåvor har kunnat ges upp till ett belopp på 3 999,99 euro under en tre års period.

Lagen om skatt på arv och gåva ändras så att skatten sänks i alla skatteklassnivåer. I gåvobeskattningen syns den politiska linjedragningen. Gåvoskattens första skatteklassnivåer är lägre än arvsskattens motsvarande skatteklassnivåer. Tidigare har gåvoskatten och arvsskattens skatteklasser varit jämförbara.

Gåvoskatt

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen Skatteklass I Skatteprocent för den överstigande delen Skatteklass II
5 000 - 25 000 100 8 19
25 000 - 55 000 1 700 10 25
55 000 - 200 000 4 700 12 29
200 000 - 1 000 000 22 100 15 31
1 000 000 - 142 100 17 33


Arvsskatt

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen Skatteklass I Skatteprocent för den överstigande delen Skatteklass II
20 000 - 40 000 100 7 19
40 000 - 60 000 1 500 10 25
60 000 - 200 000 3 500 13 29
200 000 - 1 000 000 21 700 16 31
1 000 000 - 149 700 19 33


Den partiella skattefriheten, som tidigare erhållits för försäkringsersättning och därmed jämförbara ekonomiska stöd som har betalats på grund av arvtagarens död till dennas närstående eller dödsboet, avlägsnas. Av skälighetsskäl ställs en ett års övergångsperiod på avlägsnandet av skattefriheten. På så vis tillämpas de gamla stadgarna ännu ett år efter att den nya lagen trätt ikraft.

Arvsbeskattningens makeavdrag höjs från 60 000 euro till 90 000 euro och minderårighetsavdraget höjs från 40 000 euro till 60 000 euro. På försäkringsersättning som betalas till änkan eller änklingen på grund av arvtagarens död tillämpas makeavdrag även då änkan eller änklingen inte annars är i arvsrättslig ställning. På så vis kan makeavdrag beviljas även då makens eller makans arv endast består av försäkringsersättningar och därmed jämförbara rater.