Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Green Bond rapporten: Övergången till nettonoll kan bli fördröjd

I den senaste utgåvan av SEB:s Green Bond rapport belyser bankens experter de problem som är förknippade med övergången till en nettonoll ekonomi. Efter en period av stark tillväxt i början av decenniet har både investeringar i ren energi och finansiering av hållbar utveckling planat ut. Utvecklingen återspeglar en brist på samordning mellan olika delmoment i övergången och nu efterfrågas bätte politiskt stöd för att få motorerna igång igen.

- År 2023 har belyst de problem som fortfarande håller omställningen tillbaka, säger Anssi Kiviniemi, SEB Finlands hållbarhetschef.

- Investeringarna i ren energi och elbilarnas popularitet verkar plana ut, och det politiska ledarskap som utlöstes av energikrisen 2022 är inte lika starkt som tidigare, särskilt i Europa, fortsätter Kiviniemi.

Enligt Kiviniemi är problemet främst en fråga om samordning.

- Det finns till exempel många olika tekniker som borde samverka i en allt snabbare omställning, men som inte utvecklas i samma takt. Det här är ett problem som marknaden inte ensam kan lösa. Det behövs mer politiskt stöd för att få tåget på spåret igen, säger han.

Rapporten innehåller också uppdaterad information om hållbar finansiering. Det sammanlagda värdet på gröna, sociala samt hållbara lån och hållbarhetsobligationer överstiger i år 1,1 biljoner US dollar.  Bankernas utlåning för hållbara ändamål kommer inte att nå upp till tidigare rekordnivåer, men emissioner av gröna obligationer fortsätter att växa – värdet för nyemissioner 2023 uppgår till över 570 miljarder USD. Marknaden för omställningsobligationer på 15 miljarder USD är fortfarande en nischmarknad, men skulle kunna dra nytta av att myndigheter som EU tydligare klargör förväntningarna på en vetenskapsbaserad strategi för omställningsfinansiering.

Klimattoppmötet COP28 pågår för närvarande i Dubai. Förväntningarna är höga gällande finansmarknaderna och bankernas förmåga att hjälpa industrier och regeringar att gå mot nollutsläpp.

- Hållbar skuldfinansiering i tillväxtekonomier och de minst utvecklade länderna har ökat betydligt, med ett kumulativt värde på över 800 miljarder USD under det senaste årtiondet, säger Gregor Vulturius, forskare och rådgivare i SEB:s Climate & Sustainable Finance team. 

- Men fler insatser behövs för att utöka marknadsbaserad och förmånlig finansiering på områden där behovet är som störst. 

Green Bond-rapporten fokuserar den här gången på omställningsfinansiering, där svenska exportkreditinstitutet SEK och norska IWS, som installerar havsbaserad vindkraft, bidrar till rapporten som exempel på omställning. Rapporten innehåller också en presentation av Vasakronan om hur de hanterar omställningen av sin fastighetsportfölj, SEB:s hållbarhetsexpert Anna Douglas diskuterar vätgasens roll i energiomställningen, och SEB:s regulatoriska experter diskuterar EU:s paket för omställningsfinansiering. Slutligen innehåller rapporten även en presentation av S&P om den komplexa kopplingen mellan mineraler och biologisk mångfald i energiomställningen.

Om Green Bond rapporten

SEB, som tillsammans med Världsbanken utvecklade Green Bond-konceptet 2007/2008, publicerar forskningsrapporten The Green Bond 5-6 gånger per år. Syftet är att ge läsarna insikter om hållbar finansiering genom olika teman. Rapporten täcker alla typer av produkter och marknader för hållbar finansiering, men vi har valt att behålla det historiska namnet - The Green Bond - som en hyllning till vår roll som pionjär på marknaden för gröna obligationer. Rapporten The Green Bond finns på sebgroup.com.