Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Green Bond rapporten: Tillfällig tillbakagång

I SEB:s senaste Green Bond-rapport presenterar experter nya estimat för omställningsinvesteringar och hållbara obligationsemissioner under 2024. Investeringar i ren energi kommer sannolikt att uppleva ett bakslag under 2024 som en fördröjd reaktion på stigande produktions- och finansieringskostnader. Emissionerna av hållbara obligationer har minskat under 2022 och 2023, men vi förväntar oss en gradvis återgång till tillväxt nästa år, vilket öppnar upp för en återhämtning i investeringarna under 2025.

- Investeringarna i förnybar energi planade ut 2023 och 2024 kommer investeringarna sannolikt att minska för första gången sedan 2018, säger Anssi Kiviniemi, SEB:s hållbarhetschef i Finland.

- Stigande produktions- och finansieringskostnader ledde till att antalet nya projekt sjönk ifjol.

Enligt Kiviniemi är det troligt att tillväxten tar fart igen 2025.

- Sjunkande räntor bidrar till att sänka kostnaderna, och regeringarna har lovat att tredubbla investeringarna vid klimatmötet COP28, säger han. 

- Men på lite längre sikt är bristen på folkligt stöd för kostnaderna som övergången medför ett problem i de västliga demokratierna. Vi borde inte längre se omställningen som en ekonomisk uppoffring, utan i stället fokusera på den oerhörda nytta som grönare energi kommer att medföra för vanliga människor runt om i världen.

Rapporten innehåller också en prognos för emissioner på marknaden för hållbara finanser. 

- 2023 var det andra året i rad med nedgång för hållbara emissioner. Vi tror att 2024 kommer att bryta den nedåtgående trenden, om än med en marginell ökning på cirka 10 procent, säger Gregor Vulturius, Senior Researcher och rådgivare inom Climate & Sustainable Finance på SEB. 

- Emissionerna av gröna obligationer kommer att öka med upp till 20 procent, med Nordamerika och företag som de främsta drivkrafterna för tillväxt 2024. Men det behövs fler ansträngningar för att säkerställa tillgången till finansiering där den behövs som mest - i utvecklingsländer.

Rapporten ger också insikter om FN:s 28:e klimatkonferens, även känd som COP28, som avslutades med klimatavtalet UAE konsensus. Avtalet har av vissa observatörer försiktigt kallats "historiskt" medan andra har kallat det en "kompromiss".

Om Green Bond rapporten

SEB, som tillsammans med Världsbanken utvecklade Green Bond konceptet 2007/2008, publicerar forskningsrapporten The Green Bond 5-6 gånger per år. Syftet är att ge läsarna insikter om hållbar finansiering genom olika teman. Rapporten täcker alla typer av produkter och marknader för hållbar finansiering, men vi har valt att behålla det historiska namnet - The Green Bond - som en hyllning till vår roll som pionjär på marknaden för gröna obligationer. Rapporten The Green Bond finns på sebgroup.com.