Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Har du redan bekantat dig med våra Wealth planning tjänster?

Antti Salmenvaara är vår nya Wealth Planning expert.

Individuell förmögenhetsplanering och tillhörande juridiska tjänster är en viktig del av långsiktig kapitalförvaltning. I linje med vår förnyade strategi riktar sig Wealth Planning tjänsten till våra person- och företagskunder, för vilka vi erbjuder juridiska tjänster relaterade till kapitalförvaltning.

Juridiska tjänster har alltid varit en integrerad del av SEB:s kapitalförvaltning och nu utökar vi tjänsterna ytterligare med så kallad Wealth Planning. Vår nya jurist Antti Salmenvaara är expert på området. Salmenvaara, tillsammmans med Sofia Portin, bildar nu vårt expertteam för juridiska tjänster inom Private Wealth Management & Family Office divisionen.

– Wealth Planning tjänsten innehåller bl.a. en övergripande förmögenhets- och ägarstrukturplanering där vi även beaktar beskattningen. Vi diskuterar gärna närmare med våra kunder kring deras specifika behov och önskemål och kunderna kan även få tillgång till experthjälp från vårt internationella nätverk, säger Antti Salmenvaara.

– Det finns flera alternativ och de bästa lösningarna finner vi alltid i diskussion tillsammans, oavsett om det handlar om dig, din familj eller ditt företag. Vi ser fram emot att träffas, fortsätter Salmenvaara.

Juridiska tjänster en del av kapitalförvaltningen

Våra jurister stöder dig i olika skeden av ditt och din familjs liv.

– Vi hjälper till att planera generationsskiften och erbjuder juridiska dokument för olika behov och livsskeden. Det kan gälla gåvobrev, äktenskapsförord, testamenten eller intressebevakningsfullmakter, säger Sofia Portin.

– Ett annat exempel på våra tjänster är köpebrev som upprättas i kapitalförvaltningssyfte, eller andra situationer som har juridisk betydelse. Ta gärna kontakt med oss, via din egen kontaktprerson, så diskuterar vi närmare hur vi kan hjälpa dig, fortsätter Portin.

Behöver du hjälp eller har du frågar gällande juridiska ärenden? Ta kontakt med din kontaktperson i SEB för råd och hjälp. 


 

Sofia Portin
Legal Counsel

Sofia Portin

Legal Counsel

Sofia Portin


Antti Salmenvaara
Senior Wealth Planner, jurist

Antti Salmenvaara

Senior Wealth Planner, jurist

Antti Salmenvaara