Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Havsbaserad vindkraft spelar en central roll för att nå klimatmålen

Havsbaserad vindkraft har fått en allt viktigare roll inom energiproduktionen, och EU:s klimatmål påskyndar satsningarna ytterligare. Suomen Hyötytuuli har målmedvetet utvecklat havsbaserad vindkraft i mer än tjugo år och investerat över 140 miljoner euro i utvecklingsarbetet.

I höstas presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att stärka europeisk vindkraft. Målet är att andelen förnybar energi ska vara minst 42,5 procent, helst 45 procent, senast 2030. För att uppnå detta krävs en massiv ökning av vindkraftskapaciteten, där havsbaserad vindkraft förväntas bidra märkbart till EU:s klimat- och energimål de kommande åren.

– Om vi vill nå EU:s klimatmål är vi tvungna att använda havsbaserad vindkraft, konstaterar Toni Sulameri, verkställande direktör för Suomen Hyötytuuli.

– Mängden energi som behövs är så enorm att vi måste ta till alla medel för att nå målen.

För närvarande pågår fyra projekt inom havsbaserad vindkraft i Finland. Ett av dessa projekt, utbyggnaden av Suomen Hyötytuulis havsvindpark Tahkoluoto, kommer att äga rum detta årtionde, medan övriga sannolikt realiseras under 2030-talet.

Norden banar väg för Europa

– De nordiska länderna har kommit mycket nära en helt utsläppsfri produktion av el. I övriga Europa har man långt kvar att gå, konstaterar Sulameri.

Ett alternativ är att sälja vindkraften som produceras i Finland till den europeiska marknaden. Ett bättre alternativ vore att använda grön el i Finland och möjliggöra för industrier att investera i Finland.

– Det krävs också stora investeringar i efterfrågan på el innan man kan producera havsbaserad vindkraft i stor skala i Finland, säger Sulameri.

– Å andra sidan finns det stor potential för landbaserad vindkraft i Finland, vilket innebär att den havsbaserade vindkraften längs den finska kusten skulle kunna baseras på europeiska behov och marknaden.

Suomen Hyötytuulis styrka inom havsbaserad vindkraft är att de klarar av de Nordiska isförhållanden.De beaktar effekterna av ett istäckt hav vid planeringen, uppförandet och underhållet av vindkraftverk där underhållsarbete i isförhållanden kräver noggrann planering.

– Det tycks finnas en efterfrågan på kunskaper om lokala, krävande nordiska förhållanden, konstaterar Sulameri.

En bank med sektorkunskap

– För finansierare är den nuvarande utmaningen att identifiera var investeringar som kommer att öka efterfrågan bör fördelas, vilket är avgörande för att göra lönsamma och tillförlitliga investeringar i havsbaserad vindkraft, säger Jouni Järviluoma, chef för Energy Coverage på SEB i Finland.

– På lång sikt kommer behovet av el att öka och vindkraften kommer att spela en mycket viktig roll. Det är viktigt att analysera när det är rätt tid att investera. Samtidigt måste man titta på olika möjligheter att lagra el, exempelvis olika batterilösningar, säger Sulameri och Mikko Lankinen, finansdirektör vid Suomen Hyötytuuli.

Att möta nya finansieringskrav i ett föränderligt landskap

Situationen ställer också nya krav på finansieringen.

– Kapitalet måste komma från fler håll än tidigare, både på skuldsidan och för eget kapital. Det krävs ett annat tillvägagångssätt och eventuellt också andra instrument. Bredden på investerare ökar enormt, konstaterar Lankinen.

– SEB är en viktig bankpartner för Suomen Hyötytuuli och har god erfarenhet av att finansiera energiprojekt samt omfattande kunskap inom energisektorn. Det är avgörande att våra bankpartners förstår branschen. När det gäller stora projekt, särskilt inom havsbaserad vindkraft, krävs en djupgående dialog med banken. När den fungerar smidigt är det enkelt att samarbeta, konstaterar Lankinen.

– Som bank vill vi följa med våra kunder på deras resa mot en utsläppsfri framtid och vara en så relevant sparringpartner som möjligt, avslutar Järviluoma.


 

Sector by sector. Industry by industry.

Många av våra kunder i avgörande industrier som transport, energi och jordbruk är med och leder omställningen mot nettonollutsläpp. Utmaningarna är ofta mycket stora och därför strävar vi efter att vara den bästa finansiella partnern.

Läs mera om Suomen Hyötytuuli och andra kundberättelser på SEB Groups internationella webbplats