Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Helåret 2013: Rörelseresultat 18 127 Mkr (14 235) Fjärde kvartalet 2013: Rörelseresultat 5 009 Mkr (2 839)

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet uppgick till 5,0 miljarder kronor (2,8 miljarder kronor i det fjärde kvartalet 2012) och rörelseresultatet för helåret var 18,1 miljarder kronor (14,2).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar årets resultat:

– Under de senaste åren har vi i SEB stärkt våra långsiktiga kundrelationer, fortsatt att växa inom våra styrkeområden, minskat volatiliteten i intjäningen och vi har förbättrat både kostnads- och kapitaleffektiviteten. Vi har en växande och attraktiv kundbas och vi arbetar oförtrutet för att förbättra kundnöjdheten. Detta syns i rörelseresultatet för 2013.
– Verksamheten liksom intjäningen är diversifierad och rörelseintäkterna ökade med 7 procent till 41,6 miljarder kronor. Rörelsekostnaderna minskade till 22,3 miljarder kronor.
– Vi fortsatte att bygga kapital. Med en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III på 15,0 procent uppgick räntabiliteten till 13,1 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 9 baspunkter. Problemlånen var 32 procent lägre än för ett år sedan.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 129 procent. Likviditetsreserven uppgick till 346 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 625 miljarder kronor.

I det fjärde kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 11,0 miljarder kronor, vilket var 14 procent högre än fjärde kvartalet förra året och 7 procent högre än föregående kvartal. Rörelsekostnaderna, på 5,7 miljarder kronor, var 2 procent lägre exklusive de engångsposter som rapporterades i det fjärde kvartalet 2012. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,0 miljarder kronor, vilket var 25 procent högre än fjärde kvartalet 2012, exklusive engångsposterna.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 4:00 kronor per aktie motsvarande 59 procent av vinst per aktie för helåret.

Ladda ner