Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Investment Outlook

Världsekonomin strävar vidare uppåt, med USA i täten, samtidigt som världens centralbanker väntas fortsätta vara stödjande för finansmarknaderna i allmänhet och för mer riskfyllda tillgångsslag i synnerhet. Det går åt rätt håll, om än i långsam takt.

SEB: s huvudscenario är att en global tillväxt på 3,5-4 procent bör räcka för att driva aktiemarknaderna framåt i en stabil trend, även om kraften inte är av det större slaget. Förutom tillväxten stöttas börsutvecklingen också av bristen på alternativ.

- SEB: s bedömning är att rådande ganska långsamma konjunkturuppgång kan pågå ett bra tag till, även om resan troligen kommer att vara fortsatt volatil, vilket inte minst utvecklingen i oktober och november visade, säger Hans Peterson, chef för tillgångsslagsallokering på SEB.

I detta nummer av Investment Outlook fördjupar vi oss bland annat i stresstesterna av de europeiska bankerna. Vilka hot och möjligheter medför resultaten och vad innebär det inför framtiden? Om tänkbara framtidsscenarier handlar också vårt tema "Alternativa vägar för världsekonomin". Står vi för ett nytt Japan-scenario med nolltillväxt? Eller den något mindre allvarliga "sekulära stagnationen"? Eller får vi kanske rent av en oväntat positiv utveckling?

Läs hela rapporten här