Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Investment Outlook: Kargt klimat inrymmer utvägar

Den ekonomiska bilden har försämrats ytterligare efter sommaren och vi är på väg in i en tydlig inbromsning, möjligen bäst beskriven som en mild recession. Fallande tillväxt och stigande inflation har slagit hårt mot börser och räntemarknader.

Vi räknar med ett riktigt svagt helår 2023 men att tillväxten gradvis åter tar fart under året. Stukad riskvilja, mer aptitlig värderingensnivå och ljusning vid horisonten ger dock en balanserad bild av lämplig risknivå i portföljerna, trots riskerna.

– Vi tror att investerare kommer se 2023 som ett vändningsår och istället blicka ut över 2024. Därmed kommer investerare inom en ganska snar framtid inkludera en vändning och förbättring av situationen och anpassa sin risknivå samt positionering utefter detta. I praktiken skulle det innebära att det finns goda förutsättningar för att riskaptiten bottnar under den andra halvan av 2022. Detta tillsammans med en rimlig värdering och en defensiv positionering gör att vi landar i att det är lämpligt med försiktigt positiv risknyttjande i våra portföljer trots alla mörka moln på himlen, säger Antti Katajisto, investeringschef i SEB.

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även tre teman. Det första temat är en genomgång av vår syn på bioteknik, som är en konjunkturokänslig bransch med tillväxtprofil. Tema nummer två avhandlar hur man som investerare kan identifiera vilka bolag som är aktivt delaktiga i omställningen mot en mer hållbar värld. Det avslutande temat omfattar en genomgång av förutsättningarna i dagens Kina. Idag släpar landet efter i förhållande till sina officiella mål. Hur ser det ut inför 2023?

Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook