Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Investment Outlook: Placerare blickar förbi mjuklandning

Våra placeringsexperters huvudtes för 2024 är att de positiva drivkrafterna, successivt lägre räntor och bottenkänning för konjunkturen ger förutsättningar för en bredare börsuppgång. Potentialen begränsas dock av att mjuklandningsscenariot i stort sett redan är diskonterat i marknaden. 

– Vår strategi sedan september 2022 har varit att undvika en alltför försiktig marknadssyn i allkoeringen mellan investerignsklasser, men samtidigt implementera god riskspridning i portföljerna. Dessutom har vi strävat efter att försöka optimera effekterna av de positiva strukturkrafterna, t ex ändringar i tillväxt-  eller ränteförväntningarna. Det gjorde att vi kunde fånga den starka avkastningen som genererades från både räntebärande placeringar och aktier under förra året. Resan var naturligtvis svängig men vi lyckades undvika de värsta fallgroparna och slutresultatet var starkt, säger placeringsdirektör Antti Katajisto.

Teman

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två intressanta teman:

  • Tema: Kina – fokus på ”moderna industriella system”
  • Tema: Ökade cirkulära materialflöden skapar möjligheter 

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook