Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Investment Outlook: Tillbaka till tillväxtspåret

SEB:s ekonomister bedömer att världsekonomin undviker recession och i stort kommer tillbaka till historiskt tillväxtspår detta och nästa år. Man räknar också med att bolagsvinsterna stiger i år och under 2025. Inflationen ger med sig och centralbanker kan sänka sina styrräntor om än i varierande takt och omfattning. Värderingar och det generella risktagandet bland placerare har drivits upp, men det finns fortfarande potential kvar.

– Vi förväntar att både aktier och räntor fortsätter att ge positiv avkastning, om än försiktig, samt att trenden mot en bredare uppgång särskilt på aktiemarknaden består. Resterande del av 2024 kommer enligt vår bedömning att präglas av en miljö med fallande inflation och successivt mindre restriktiva centralbanker, säger SEB:s planeringsdirektör Antti Katajisto.

Allokering

Både för räntebärande placeringar och aktier ser vi en möjlighet till försiktigt positiv avkastning. Det innebär att hela spektrumet, från lågrisk- till högriskportföljer, bör kunna leverera positiv avkastning. I våra modellportföljer har vi fortsatt en moderat övervikt mot aktier. Står vi inför en period med fortsatt stigande riskaptit medför det att dessa portföljer bör kunna skapa överavkastning relativt våra jämförelseindex.

Teman

I denna utgåva av Investment Outlook finns även två intressanta teman:

Tema: Riksbankens vägval – börsens vinnare och förlorare

Tema: Indien – starka tillväxtutsikter, institutionella problem

 

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook.