Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Konstsamarbetet med EMMA visar nytt verk av Sari Palosaari

Det sjätte och sista konstverket  inom ramen för SEB:s och EMMAs treåriga konstsamarbete, On the cusp of the Still Untitled av Sari Palosaari, visas i SEB:s aula 24.1.-23.4.2020. 

Sari Palosaari (f. 1974) är en bildkonstnär från Helsingfors som ofta arbetar med föremål som hon hittar i sin näromgivning. Hon bearbetar dem sparsamt genom att lyfta fram föremålets och materialets egna särdrag. On the cusp of the still untitled består av mässingsföremål, en plan mässingsyta och natursten – karakteristiska element i Palosaaris produktion.

I sitt verk har Palosaari använt stenar som med tiden spricker liksom av sig själv. Sprickningen orsakas av snigeldynamit som sväller inuti stenen och genom sitt växande tryck till sist får den att spricka. Tidpunkten för sprickningen kan inte förutses eller kontrolleras, den sker då den sker. Det är fråga om en unik händelse som inte nödvändigtvis inträffar under den korta tid besökaren betraktar verket.

Sari Palosaari utexaminerades 2015 som bildkonstmagister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

De tidigare verken i EMMAs ja SEB:s konstsamarbete är "Cyan sea" av Paula Lehtonen (2017), "Depositioner" av Elina Vainio (2018), "Parent Matter" av Teemu Lehmusruusu (2018), "Fall" av Antti Kytömäki (2019) och "Dubbelskugga" av Mika Helin (2019).