Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Leasa ett kärnkraftverk? - "Ingen omöjlig idé"

Produktionsutrustningen vid Helens bioenergianläggning i Nordsjö ägs av SEB Leasing, ett bolag som finansierar industriella projekt som vind-, sol- och bioenergianläggningar i Finland genom leasing.   

Leasing är kanske främst bekant som finansieringsform av tjänstebilar, men ett leasingavtal kan även ge tillgång till en hel bioenergianläggning. Priset är förstås på en annan nivå, 165 miljoner euro för Helens anläggning i Nordsjö.

Totalkostnaden för anläggningen, som stod klar i december 2022, är cirka 250 miljoner euro. Av detta gick knappt 100 miljoner euro till kraftverksbygget, schaktningsarbeten och fjärrvärmerör, som det behövdes tio kilometer till av.

Helen finansierade bioenergianläggningens fasta strukturer med kassaflöde från egen affärsverksamhet, med banklån och med företagscertifikat. De rörliga tillgångarna, dvs. produktionsutrustningen, finansierades av SEB Leasing genom ett leasingavtal på 165 miljoner euro.

Leasingfinansiering kan vara ett alternativ också i framtiden om Helen förverkligar planerna på att bygga ett minikärnkraftverk i Helsingfors. Ännu har projektet inte kommit så långt att konkreta finansieringsbeslut behöver fattas, eftersom möjligheterna med små kärnkraftverk i Finland fortfarande utreds.

- Små kärnkraftverk är dock klart dyrare än till exempel bioenergianläggningen i Nordsjö. Vi talar om kostnader över 500 miljoner euro, närmare en miljard euro", säger Helens ekonomidirektör Timo Rajala.

- I den meningen är ordet "små" lite missvisande, småler Rajala.

Satu Vapaakallio, kundansvarig vid SEB, tycker inte att idén om att finansiera ett minikärnkraftverk genom leasing känns omöjlig.

- Det finns förstås inga exempel på leasade minikärnkraftverk ännu, men vi skulle gärna utreda om det finns förutsättningar för att finansiera den här typen av investeringar.

SEB refinansierar sina lån för grön omställning bland annat med så kallade gröna obligationer, som har noggranna villkor för hur pengarna får användas.

Enligt Vapaakallio innebär den skärpta bankregleringen att finansieringen av exceptionellt stora projekt kräver nya lösningar. Ett finansieringsavtal för ett minikärnkraftverk skulle till exempel kunna förutsätta flera parter som tillsammans garanterar att finansieringen av ett projekt står på en tillräckligt bred bas.

- I mycket stora finansieringsprojekt kan banken finansiera en del av projektet och på sätt och vis vara ansiktet utåt mot kunden. Som en del av finansieringsavtalet kan vi hjälpa till med att föra samman olika parter, till exempel privata investerare.

- Den här typen finansieringslösningar blir allt vanligare.