Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Aktiviteten i ekonomin återhämtar sig

Under de senaste veckorna har vi fått rikligt med statistik som överträffat förväntningarna. Nivån har förstås varit fortsättningsvis svag, men de visar att botten på lågkonjunkturen är nådd och aktiviteten i ekonomin har börjat återhämta sig. Det är klart att det finns stora regionala och branschspecifika skillnader och vi talar ingalunda om en utbredd och kraftig återhämtning, men det värsta skedet ser ut att vara förbi. Kina har levererat positivt data redan flera månader, men såsom alltid är inte tillförlitligheten på data speciellt hög. I USA, som ur den världsekonomiska synvinkeln kan kategoriseras som den viktigaste drivkraften, har den ekonomiska statistiken klart förbättrats sedan juli.

Läs månadsöversikten här