Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Året avslutades i osäkerhetens tecken

Under årets sista veckor ledde ett flertal osäkerhetsfaktorer till att placeringsmarknaderna sjönk kraftigt trots att den ekonomiska statistiken inte indikerat dramatiska förändringar mot det sämre. Trycket på placeringsmarknaderna baserar sig på rädslan att speciellt den politiska osäkerheten gradvis urholkar konsumenternas och företagens förtroende och småningom leder till en kraftigare inbromsning av den ekonomiska tillväxten.

Som helhet blev avkastningen på placeringsmarknaderna negativ för år 2018. Endast statsobligationerna avkastade svagt positivt.

Läs månadsöversikten här