Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Månadsöversikt: Botten på recessionen nådd

Den nu upplevda recessionen är historiskt sett mycket exceptionell. En extern faktor (coronan) har lett till massiva globala lock downs som förorsakat en mycket snabb och djup ekonomisk recession. Recessionen är exceptionell även såtillvida att den förväntas lätta tämligen snabbt vilket underlättas av historiskt stora stödåtgärder som regeringarna och centralbankerna tagit i bruk. Då man till denna ekvation lägger till det faktum att trots den globala, djupa recessionen är MSCI World -aktieindex endast 3 procent på minus från årets början, kan man konstatera att läget är ganska speciellt.

Läs jui månads översikt här