Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Centralbankspolitiken dominerade marknaderna och konjunkturbilden

I november var rörelserna i de olika placeringsklasserna intressanta. De riskfyllda tillgångsklasserna avkastade bra, men samtidigt var även statslånens avkastning betydande.

I november var rörelserna i de olika placeringsklasserna intressanta. De riskfyllda tillgångsklasserna avkastade bra, men samtidigt var även statslånens avkastning betydande. Bakgrunden är de allt starkare förväntningarna om att centralbankernas stöd fortgår och utökas, vilket tynger ner räntenivån. Samtidigt lockar aktiemarknadernas resultatavkastning och förväntningarna om en ekonomisk uppgång med stöd av centralbankerna placerarna till aktiemarknaden, vilket fått kurserna att stiga.  

Läs december månads översikt här