Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Månadsöversikt: Ett händelserikt kvartal

Årets första kvartal har varit verkligt utmanande på placeringsmarknaderna. Kursrörelserna har varit stora och placeringarnas värde har sjunkit kraftigt. Effekterna av coronaepidemin på ekonomin har varit och är fortfarande mycket svåra att exakt estimera. I detta skede är det ännu för tidigt att estimera effekterna på den ekonomiska tillväxten, men det är klart att tillväxtsiffrorna för årets första hälft kommer att vara negativa.  Vår uppfattning för tillfället är att coronaepidemin avtar med tiden varefter ekonomin kan förväntas återhämta sig med hjälp av de massiva stödåtgärderna.

Läs marknadsöversikten här