Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Månadsöversikt: Följderna av coronaviruset oklara

Coronaviruset som bröt ut kring årsskiftet i Kina har förorsakat mycket rubriker, men effekterna på placeringsmarknaderna har tills vidare varit ganska moderata. De globala ekonomiska tillväxtutsikterna ser för övrigt relativt bra ut. Tillväxten ser inte ut att bromsa in, dock inte heller accelerera märkbart. Centralbankernas penningpolitiska stöd ger lyft åt de ekonomiska tillväxtutsikterna och dessa kan till och med komma att förstärkas under året. Den ekonomiska aktiviteten i USA och Kina stöds också av det partiella handelsavtalet mellan länderna.

Läs februaris månadsöversikt här