Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Hösten inleds i osäkerhetens tecken

Vi inleder hösten i en osäker marknadsstämning. Handelstvisten mellan USA och Kina samt Brexit är ännu olösta, den ekonomiska statistiken har försämrats och räntenivån har sjunkit under nollstrecket. På placeringsmarknaderna är utsikterna utmanande. Prissättningen i alla tillgångsklasser är utmanande och hunt-for-yield i en allt större roll. Eurozonens räntenivå har sjunkit otroligt lågt då t ex Tysklands räntekurva är i sin helhet på minus. Aktiemarknaden har fått stöd av det faktum att alternativen är få och delvis för att dividendavkastningsnivån attraherar placerarna. Trots att utsikterna mot slutet av året färgas av de politiska riskerna och därmed av låga avkastningsförväntningar, så har avkastningen under första delen av året varit bra.

Läs månadsöversikten här