Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Hösten inleds under rådande osäkerhet

Under sommaren har den globala ekonomin utvecklats ganska långt enligt förväntningarna under rådande situation med  stödåtgärder och corona. De försiktighetsåtgärder som tagits i bruk för att få bukt på coronaepidemin har kört ner ekonomin i en snabb och historiskt djup recession: Till exempel USA:s totalproduktion sjönk under årets andra kvartal med 32,9 procent jämfört med föregående kvartal och Eurozonens med 15 procent. Siffrorna är häftiga, men å andra sidan var de väntade, så de förorsakade inga större marknadsrörelser. Då vi ser på den ekonomiska statistiken kan man konstatera att botten på recessionen är nådd och en gradvis återhämtning startat på sina håll, vilket de senaste inköpschefsindexen visar. Det ser dock ganska klart ut att vi inte kan förvänta oss en snabb, V-formad, återhämtning av ekonomin utan snarare ser återhämtningen ut att bli relativt långsam. 

Läs månadsöversikten här