Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Månadsöversikt: Kraftiga kursrörelser på grund av corona

I februari-mars såg vi den snabbaste kursnedgången på nästan 90 år: under fem bankdagar sjönk aktiekurserna med 12 procent i USA och Europa, med 10 procent i Helsingfors och med 7 procent på tillväxtmarknaderna. En såhär stor och snabb nedgång är en summa av många faktorer: oro för corona, oro för att den ekonomiska tillväxten stagnerar, otillräckliga stödåtgärder, hög prissättning, hemtagning av vinster eller till exempel maskinhandel. Om corona visar sig vara en tillfällig riskfaktor (om vi tror) så är vi snart i en situation där det ekonomiska tillväxtestimatet har korrigerats neråt men motsvarande har stödåtgärderna förstärkts.

Läs rapporten här