Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Månadsöversikt: Kurskorrigeringar på placeringsmarknaden

Aktiemarknaden i oktober krävde starka nerver av placerarna eller magisk timingförmåga då kurserna först sjönk kraftigt i början av månaden och sedan vände uppåt igen under andra halvan av månaden.

Aktiemarknaden i oktober krävde starka nerver av placerarna eller magisk timingförmåga då kurserna först sjönk kraftigt i början av månaden och sedan vände uppåt igen under andra halvan av månaden. Kursrörelserna är svåra att förklara annat än med ackumulerad oro, då den ekonomiska statistiken varit så gott som intakt, förväntningarna på centralbankerna hållits nästan oförändrade och den påbörjade resultatperioden förlöpt utan märkbara resultatvarningar eller besvikelser.            

Läs novembers månadsöversikt här