Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Räntemarknaden avkastade bra i april

Den ekonomiska statistiken var i april ganska bra i linje med marknadsförväntningarna, inga större besvikelser rapporterades.

Den ekonomiska statistiken var i april ganska bra i linje med marknadsförväntningarna, inga större besvikelser rapporterades. Den amerikanska statistiken förbättrades i och med att väderförhållandena inte längre påverkade och landets ekonomi igen vände uppåt. Den låga inflationen i Europa (0,7%) börjar redan vara en utmaning som även fått uppmärksamhet av den europeiska centralbanken (ECB). Marknaden väntar att ECB ska inleda likviditetsfrämjande åtgärder för att få inflationen att stiga. I de övriga tillväxtländerna publicerades statistik enligt förväntningarna utan väsentliga besvikelser. Enligt de tillväxtestimat som IMF publicerade i april kommer tillväxten att öka i så gott som alla tillväxtländer, förutom i Kina, Brasilien och Ryssland. 

Läs hela rapporten här