Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Överraskande marknadsrörelser i april

I början av april gick aktiekurserna upp på alla marknader. I Europa, USA och Finland steg börsen med drygt två procent fram till mitten av månaden och på tillväxtmarknaderna var uppgången närmare 10 procent. Under den sista veckan i april bröts den uppåtgående trendenoch aktiekurserna sjönk med flera procent på de centrala marknaderna.

I början av april gick aktiekurserna upp på alla marknader. I Europa, USA och Finland steg börsen med drygt två procent fram till mitten av månaden och på tillväxtmarknaderna var uppgången närmare 10 procent. Under den sista veckan i april bröts den uppåtgående trenden som en följd av ränteuppgången och de svaga ekonomiska siffrorna, och aktiekurserna sjönk med flera procent på de centrala marknaderna. Slutresultatet för april var att tillväxtmarknadernas kurser blev ca 5 procent på plus medan börserna i Finland, Europa och USA sjönk 1-2 procent på minus.  

Läs majs månadsöversikt här