Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Stark början på det nya året

Januari inleddes med en stark kursuppgång och förstärkt riskaptit trots att månaden inte bjöd på några märkbara nyheter. På aktiemarknaden steg kurserna kraftigt i början av januari på alla huvudmarknader. I slutet av månaden bröts dock uppgången då statsobligationernas räntor steg och volatiliteten på aktiemarknaden förstärktes. Den starkaste uppgången skedde sist och slutligen på tillväxtmarknaderna där kurserna i euro mätt steg med 5 procent medan uppgången i Europa, USA och i Finland var klart måttligare. 

Läs februaris månadsöversikt här