Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: There Is No Alternative?

Under hösten har kurserna stigit ytterligare trots att det är svårt att identifiera positiva drivkrafter och trots flera samtidiga risker – detta kan förklaras med det färskaste There Is No Alternative -temat. Här är det fråga om att placerarna är tvingade att äga eller öka andelen i riskfyllda tillgångsklasser ifall man vill hålla portföljens avkastningsförväntning på en åtminstone skälig nivå. I oktober var utvecklingen på placeringsmarknaderna gynnsam trots en hel del osäkerhet. På aktiemarknaderna steg kurserna 2-4 procent, företagslånen avkastade ca 0,5 procent och tillväxtmarknaderna drygt 3 procent. Statsobligationernas avkastning sjönk nästan 2 procent på minus under månaden då räntenivån steg klart.

Läs månadsöversikten här