Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Månadsöversikt: Tillväxtutsikterna för den globala ekonomin oförändrade

Marknadens riskaptit var överraskande positiv i juli trots att tullbråket i praktiken förstärktes under månaden. Den ekonomiska statistik som rapporterades under månaden var bra, och den tillsammans med den relativt goda resultatperioden bidrog till en bra stämning och relativt bra avkastning på aktiemarknaderna. I USA steg kurserna med ca 3,5 procent, även mätt i euro. I Europa steg kurserna med 3 procent, medan uppgången i Finland (1%) och på tillväxtmarknaderna (2%) var något anspråkslösare.

Läs augustis månadsöversikt här