Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt: Tillväxtutsikterna för den globala ekonomin oförändrade

Marknadens riskaptit var överraskande positiv i juli trots att tullbråket i praktiken förstärktes under månaden. Den ekonomiska statistik som rapporterades under månaden var bra, och den tillsammans med den relativt goda resultatperioden bidrog till en bra stämning och relativt bra avkastning på aktiemarknaderna. I USA steg kurserna med ca 3,5 procent, även mätt i euro. I Europa steg kurserna med 3 procent, medan uppgången i Finland (1%) och på tillväxtmarknaderna (2%) var något anspråkslösare.

Läs augustis månadsöversikt här