Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

MiFID: Kundskyddet stärks ytterligare

EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, MiFID II, träder i kraft i januari 2018 och medför nya bestämmelser för handel av finansiella instrument och tillhandahållande av investeringstjänster.

Det primära syftet med MiFID II direktivet är att stärka investerarnas skydd. Målet är även att harmonisera reglerna inom hela EU –området och därigenom förbättra konkurrensen och effektiviteten på värdepappersmarknaderna samt öka marknadstransparensen. MiFID II innebär ökade rapporteringskrav gentemot både myndigheterna och kunderna och även begränsningar avseende provisioner och ersättningar som banken eller den finansiella aktören kan ta emot.

MiFID II innebär även skärpta krav vad beträffar den information som banken eller den finansiella aktören bör samla in om kunden innan den rekommenderar en placering. Kundens situation kan förändras över tid. Detta kan påverka t.ex. förmåga att bära en förlust eller placeringens tidshorisont som i sin tur påverkar vilka instrument och vilken risknivå som är lämpliga. Saknar banken aktuell bakgrundsinformation kan den varken erbjuda placeringsråd eller kapitalförvaltning. Rådgivaren har alltid omsorgsplikt, vilket innebär att banken ska säkerställa att den agerar utifrån kundens bästa.

MiFID II ska även bidra till ökad transparens avseende avgifter. Samtliga avgifter ska sammanställas och rapporteras till kunden såväl före affären som i efterskott, som en del av rapporteringen. Om SEB t.ex. ger kunden råd om att teckna en viss fond till ett specifikt belopp, så skall ett estimat på samtliga avgifter såsom teckningsprovision, fondens löpande avgifter samt eventuell förvarsavgift informeras kunden på förhand. Ett sammandrag på samtliga debiterade avgifter skall även rapporteras till kunden minst en gång per år.