Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

I samarbete med EMMA: Mika Helin

SEB:s och EMMAs konstsamarbete fortsätter 2 september då konstnären Mika Helins verk Dubbelskugga premiärvisas i bankens reception. Verket är det femte av en serie på sex installationer av finska nutidskonstnärer.  

I Mika Helins installation Dubbelskugga möts den av människan byggda miljön och naturen. Fåtöljerna och golvlampan är en påminnelse om människan i ett rum som naturen försöker ta i besittning. I verket träder mossan fram i ljuset och väcker frågan om vem som härskar och över vem? Installationen är en del av SEB:s och EMMAs serie nya samlingsverk som visas för första gången i SEB:s entré. 

Mika Helin (f. 1978) är en bildkonstnär från Helsingfors som arbetar med verk planerade för olika slags rum. Verken är ofta unika och förstörs efter att utställningen avslutats. I Helins arbetsprocess spelar rummet, materialet och byggandet en central roll. Konstnären undersöker sakers och föremåls struktur, deras ursprung och de innebörder materialvalen skapar. Han är intresserad av de spänningar och observationer som uppstår då överraskande element kombineras.

Helin utexaminerades år 2016 från Konstuniversitetets Bildkonstakademi som magister i bildkonst.

SEB:s och EMMAs konstsamarbet

"Dubbelskugga" är det femte av totalt sex konstverk som skapats inom ramen för ett treårigt konstsamarbete mellan SEB och EMMA - Esbo moderna konstmuseum. I samarbetet premiärvisas nyskapade verk av finländska nutidskonstärer i SEB:s entréhall. Efter utställningen uppgår verk i EMMAs samlingar. 

En ledande tanke i SEB:s verksamhet är att kreativitet, innovativitet och modet att se världen med andra ögon bildar nyckelfaktorer då vi bygger en bättre värld. EMMA åter är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser framsprungna ur konstens kraft. Museet vill visa konst på ställen där människor rör sig och lever sina liv.