Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Nordic Outlook: Historisk tvärnit trots rekordstora stimulanser

Världsekonomin tvärnitar på ett unikt sätt i coronapandemins spår. Rekordstora stimulanser från regeringar och centralbanker får effekt främst på lite längre sikt och arbetslösheten stiger under hösten till nivåer vi inte sett sedan 1930-talet. Enligt huvudscenariot i SEB:s nya prognos Nordic Outlook minskar industriländernas BNP med 7 procent 2020 följt av en uppgång med 5 procent 2021. Trots att återhämtningen blir mer V-formad än under jämförbara historiska kriser ligger BNP-nivån i slutet av perioden klart under tidigare prognoser (ca 5 procentenheter för OECD-området) och arbetslösheten klart över. Mjukare nedstängningar dämpar nedgången i svensk ekonomi jämfört med övriga Norden men BNP-fallet på närmare 7 procent är ändå det största i modern tid samtidigt som arbetslösheten stiger till rekordhöga 14 procent. Den offentliga skulden når 50 procent av BNP och Riksbanken utökar obligationsköpen med ytterligare 300 miljarder kronor. Nedstängningarnas konsekvenser visar sig i höst.

Skillnaden i BNP-utveckling helåret 2020 mellan olika länder beror i hög grad på hur hårt de drabbats av covid-19 och vald strategi avseende nedstängningar. I länder som Italien, Spanien och Storbritannien väntas BNP falla med 10 procent eller mer medan USA och Tyskland får se nedgångar på runt 6-7 procent. I Kina har en återhämtning redan inletts, mest tydligt i industrin, men risk för nya smittutbrott och negativa impulser från omvärlden gör att BNP-uppgången stannar vid 2 procent för helåret 2020. För EM-ekonomier som helhet väntas BNP i år falla för första gången under efterkrigstiden.

Enligt huvudscenariot öppnas ekonomierna upp gradvis och försiktigt i maj följt av en tydlig åter­hämtning kvartal tre. En andra våg av indirekta impulser väntar dock under hösten när arbetslösheten i olika länder toppar på mellan 10 och 15 procent. Lågt kapacitetsutnyttjande hämmar investeringar samtidigt som hög arbetslöshet pressar bostadspriser och hushållens konsumtion. Butiksnedläggningar och minskat behov av kontorsyta drabbar kommersiella fastigheter och skapar risk för påfrestningar på banksystemen. Trots till synes imponerande BNP-tillväxt 2021 bidrar dessa krafter till att BNP-nivån i slutet av 2021 ligger klart lägre än i de prognoser som gjordes innan virusutbrottet.

Hela rapporten finns på sebgroup.com