Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Nordic Outlook: Centralbanker och olja stärker tillväxten

Exceptionell penningpolitik och negativa räntor bidrar till bättre tillväxt men reser ock­så flera frågetecken. Deflationsrisker lever kvar även efter en stabi­li­se­ring av oljepriset. Mer positiva globala utsikter, inte minst för Europa, är beroende av att USA vill, och kan, bä­­ra en starkare US-dollar och avstår från att trappa upp valutakrigsspelet.

Läs mera om vad ekonomerna tror