Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Nordic Outlook: Fortsatt återhämtning – ökade nedåtrisker

En uppväxling av global tillväxt är det mest sannolika scenariot för 2015, med hjälp av förbättrade utsikter för nyckelländer som USA, Storbritannien, Kina och Indien. Det skriver SEB:s ekonomer i en ny upplaga av konjunkturapporten Nordic Outlook.

Till följd av bland annat ökad geopolitisk osäkerhet och vädereffekter är tillväxtprognoserna för i år och nästa år lägre jämfört med de som SEB-ekonomerna presenterade i maj i år. 

Sammantaget växer de 34 länder som utgör OECD-området i år med 1,9 procent. Det är upp från 1,4 procent 2013. Nästa år blir BNP-tillväxten 2,5 procent för att 2016 landa på 2,4 procent. Ekonomerna varnar dock för att siffrorna mer sannolikt kan behöva skrivas ner, än upp. Risken är större att den verkliga tillväxten inte når upp till prognoserna, än att ekonomin blir bättre än väntat.

Små effekter av sanktioner

Handelssanktionerna Väst-Ryssland får i nuvarande omfattning relativt små direkta tillväxteffekter även om påverkan på till exempel Finland och Baltikum blir mer kännbara.

– I det långa perspektivet kan vi befara dels avklingande stimulanseffekter som decennier med avspänning skapat genom ökad handel, dels en destabiliserande medelfristig utveckling ekonomiskt, finansiellt och politiskt för Ryssland, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist.

Den sammanvägda globala penningpolitiken förblir kraftigt expansiv under prognosperioden trots att centralbankerna i Storbritannien och USA tar de första försiktiga normaliseringsstegen våren 2015.

– Centralbankerna står inför svåra avvägningar framöver. Inte minst råder osäkerhet om ekonomiernas räntekänslighet och hur samspelet med den nya makrotillsynspolitiken kommer att gestalta sig. Mycket talar för att nivån för normal styrränta skiftat ned betydligt och att höjningarna kan genomföras i en försiktig takt säger Håkan Frisén, prognoschef SEB.

Norden spretar

Utsikterna för de nordiska länderna spretar. Norsk ekonomi präglas av krafter som drar i olika riktning. Motvinden kommer från dämpade investeringar inom olja/gassektorn samt svaga bostadsinvesteringar. Men arbetsmarknaden har stabiliserats, liksom bostadsmarknaden, och goda realinkomstökningar ger stöd till konsumtionen.

I Danmark blir tecknen allt tydligare på att återhämtningen får starkare fotfäste genom sjunkande arbetslöshet, stigande bostadspriser och stärkt framtidstro. Den finska ekonomin står däremot inför stora utmaningar. Strukturella problem kopplade till skogsindustrin, IKT-sektorn och relativt stor exponering mot Ryssland pressar tillväxten. Finsk ekonomi kan inte undvika en recession 2014.

I Sverige går den ekonomiska återhämtningen trögare än väntat men tillväxten väntas ändå ligga något över trend i år och kommande två år. Tillväxten drivs av privat konsumtion som gynnas av stigande realinkomster och tillgångspriser och minskat sparande.

Ny räntesänkning väntar

SEB-ekonomerna tror att Riksbanken sänker räntan igen i oktober till 0,15 procent på grund av låga/sjunkande inflationsförväntningar, en långsam ekonomisk återhämtning och ytterligare ECB-stimulanser. Först i början av 2016, när Bank of England och Federal Reserve kommit en bit på väg i sina respektive höjningscykler, väntas Riksbanken börja höja. I slutet av 2016 förväntas reporäntan vara 1,00 procent.