Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Ny strategi medför ändringar i Private Banking tjänsterna

SEB förnyar Private Banking tjänsterna i Finland. Tjänsterna riktas i fortsättningen till en snävare målgrupp som har behov av ett djupare utbud av tjänster och som kan dra nytta av bankens styrkor som en internationellt verksam företagsbank.

– Kapitalförvaltning förblir en central del av vårt tjänsteutbud, men i fortsättningen vill vi bredda vårt erbjudande som rådgivare i frågor gällande till exempel alternativa placeringar (bl.a. kapitalinvesteringar, infrastruktur, förnybar energi, inflytande), juridiska tjänster och lån, säger Private Banking enhetens finska chef Mika Koskinen.

De primära målgrupperna är i fortsättningen yrkesmässiga investerare, holding- och family office -bolag samt familjehelheter.

– Bank- och kapitalförvaltning är en kraftigt konkurrensutsatt bransch i Finland som dessutom är hårt reglerad. Aktörerna på marknaden är tvungna att anpassa sig, så även vi, fortsätter Koskinen.

– Konceptet "family office" innebär för oss mycket mera än enbart förmögenhet. Så som vi ser på saken agerar denna målgrupp till stor del som institutionella placerare. I fortsättningen koncentrerar vi oss på större kundhelheter och tjänster riktade till den här målgruppen, snarare än traditionella fond- och placeringstjänster. På så sätt kan vi garantera kvaliteten på vår betjäning och de fördelar som vårt internationella nätverk för med sig.

– Den nya strategin är för oss en logisk utveckling och berör förutom den finska marknaden även Private Banking verksamheten i Norge och Danmark. Det förnyade tjänsteutbudet medför att våra kunder till fullo kan utnyttja all den expertis och de resurser som finns tillgängliga i koncernen, säger Koskinen.