Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Placeringsfonden SEB Finland Momentum fusioneras med Placeringsfonden SEB Finlandia

Placeringsfonden SEB Finland Momentum fusioneras med Placeringsfonden SEB Finlandia 10.6.2015. SEB Finland Momentum fondens andelsägare blir på fusionsdagen andelsägare i SEB Finlandia fonden.

Placeringsfonden SEB Finland Momentum fusioneras med Placeringsfonden SEB Finlandia 10.6.2015. SEB Finland Momentum fondens andelsägare blir på fusionsdagen andelsägare i SEB Finlandia fonden. Finansinspektionen har godkänt fusionen 30.4.2015.

Syftet med fusionen är att förenkla SEB Fondbolag Finlands fondutbud och effektivera fondernas placeringsverksamhet.

SEB Finlandia är en aktiefond, som huvudsakligen placerar sina medel i finska offentligt noterade företags aktier.  SEB Finland Momentum är en hävstångsfond som huvudsakligen placerar sina medel i finska offentligt noterade företags aktier och aktiederivat.

I samband med fusionen byts andelarna i SEB Finland Momentum fonden ut i förhållande till innehavet till andelar i SEB Finlandia fonden.

Fusionen kräver inga åtgärder av fondandelsägarna. Stadgar och förenklat fondprospekt för SEB Finlandia fonden finns att få hos fondbolaget och på webbplatsen www.seb.fi/kapitalforvaltning.

Vi svarar gärna på eventuella frågor gällande fusionen, gällande SEB Finlandia fonden eller gällande fondplaceringar i allmänhet. Fondernas fusionsplan och revisorernas utlåtande gällande fusionen samt faktablad, årsberättelser och halvårsrapporter finns tillgängliga hos fondbolaget. Vår kundtjänst betjänar er vardagar kl. 9-16 på numret (09) 6162 8000. Ni kan även kontakta oss via adressen kapitalforvaltning@seb.fi.