Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Rätt att motsätta sig lämnande av inkomstbeskattningsuppgifter till media

Skatteförvaltningen lämnar årligen ut offentliga uppgifter om privatpersoners inkomstbeskattning till medier i elektronisk form, ifall förvärvs- och kapitalinkomsten överstiger 100 000 euro. 

Privatpersoner har med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen möjlighet att motsätta sig att personuppgifter lämnas ut för detta ändamål. Man kan motsätta sig lämnandet av uppgifter ifall det finns tillräckligt vägande, privata skäl att dölja uppgifterna. Skälet kan exempelvis gälla den egna hälsosituationen, egen eller närståendes säkerhet eller yrkesverksamhet eller utförandet av arbetsuppgifter. 

Som skäl räcker det inte att man allmänt förhåller sig negativt till att skatteuppgifterna lämnas ut till massmedierna eller publiceringen av dem. Att enbart hänvisa till lagstiftningen är inte heller ett tillräckligt skäl. Skatteförvaltningen bedömer alltid skälen från fall till fall.   

I tjänsten MinSkatt, eller genom att fylla i en pappersblankett, kan begäran om att man motsätter sig publiceringen av sina skatteuppgifter lämnas till skatteförvaltningen 1.6.2020-1.10.2020.

Det är bra att veta att också ifall begäran har godkänts, är de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna även i fortsättningen offentliga och tillgängliga per telefon och på skattebyråernas kundterminaler.