Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Ruut Pihlava gäst i Mimmit sijoittaa podcasten

Ruut Pihlava, chef för divisionen Stora företag och institutioner i Finland, är gäst i det senaste avsnittet av podden Mimmit sijoittaa. Temat för diskussionen är klimatförändringar och hållbarhet ur en affärsbanks perspektiv.

- Det var verkligen roligt att få diskutera ett så viktigt ämne med Mimmit sijoittaa tjejerna, berättar Ruut Pihlava.

- Ur bankens synvinkel kan man se på klimatförändringen på två sätt; dels ett massivt behov av investeringar, dels en omställning av affärsmodellerna. Bankerna och kapitalmarknaderna har i egenskap av finansiärer av de nödvändiga investeringarna en central roll, men också i prissättningen av risker och möjligheter. Det är av största vikt att vi förstår vad som sker inom ramen för hållbarhet och vilka följderna är för våra kunder och kreditmarknadernas utveckling, fortsätter Pihlava.

Lyssna på podcasten K8 avsnitt 3 (på finska) här: https://play.acast.com/s/mimmitsijoittaa

SEB ingick ett samarbete med Mimmit sijoittaa i mars 2021. Syftet är att öka kvinnors, och särskilt unga kvinnors, intresse för finansbranschen som arbetsplats. Vi vill dessutom sporra kvinnor att placera och äga tillgångar. SEB tror på styrkan i mångfald och genom samarbetet med Mimmit sijoittaa vill vi främja mångfald både i branschen och i samhället generellt.