Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Portföljtjänsten har förnyats

Vi har förnyat Portföljtjänsten. Läs mera här om de viktigaste förändringarna.

Förändringarna i ett nötskal:

  • Mer detaljerade uppgifter om anskaffningspartier har tillagts innehaven, ett fönster med tilläggsinformation öppnas då man väljer innehavet
  • Realiserad vinst/förlust är tillagt försäljningarna på transaktionssidan (förutsatt att SEB besitter informationen)
  • Transaktionsbekräftelsernas uppgifter (t.ex. avgift, skatt) är tillagda transaktionerna, ett fönster med tilläggsinformation öppnas då man väljer transaktionen
  • Till SEB överförda medel (kumulativt netto) är tillagt Marknadsvärde -sidan
  • Eventuellt värdeandelskontonummer är tillagt Egna uppgifter -sidan

Visste du att:

  • Du kan själv ändra dina kontaktuppgifter på Egna uppgifter -sidan
  • Du kan själv skapa ett nytt lösenord om t.ex. det gamla fallit i glömska, förutsatt att din e-postadress finns SEB tillhanda (det framgår på Egna uppgifter –sidan)

Vi hjälper gärna till i alla Portföljtjänst-relaterade frågor på adressen e-service@seb.fi